thumbnail__dsc5747.jpg
 

Johnny Bravur aka Thomas Wedelgreen er rapper, musiker og billedkunstner og bor i København. Han har tidligere vært en del av Contact, som er et virkelighedsteater, hvor deltakerne fortæller inspirerende, personlige historier om sit liv for å forebygg. Prosjektet er ment som et kriminalitetsbekjempende tiltak og er rettet mot unge mennesker med en vanskelig bakgrunn og lignende utfordring. Tanken er at publikum ved å høre Johny og andres historier kan få inspirasjon til å foreta gode valg. Sammen med gruppen har Johnny Bravur rappet rundt i hele Danmark og opptrådt for skoleelever, pedagoger, lærere og politiet. Som en del av prosjektet fremførte han også monologen sin for Nordisk Ministerråd. Du finner mange av låtene hans på YouTube.