Annelita meinich (NO)

Meinich.jpg

Annelita Meinich var i en årrekke redaktør for programposten Diktafon I NRKP2 hvor hun ukentlig gjorde dydbeintervjuer med nordiske poeter. Programmet ble nylig nedlagt til lytternes store proteste og hun fortsetter nå som kulturjournalist i samme kanal. Meinich er tildelt både Wergelands åre og Wildenvey-prisen for sin innsats for norsk poesi.


Participates in: