October 10
READINGS
October 11
VIDEO OG OPPLESNING