Adrian perera (FI)

Photo: Kristian Jacobsen

Photo: Kristian Jacobsen

Adrian Perera (1986) debuterte i 2017 med White Monkey, en diktsuite som raske ble hyllet som et vendepunkt i den finlandssvenske litteraturen, og som også har vært gjenstand for stor interesse i Skandinavia. Perera har også jobbet som journalist, forlagsredaktør, oversetter og essayist. I 2017 mottok han Svenska Yles litteraturpris for sin debutsnmling, og i 2016 vant han Arvind Mörne-tävlingen for sin poesi. Perere opererer med flere fortellere og språk for å skape en vev av smerte, kjærlighet, humor og fordommer. Hans dikt danner et narrativ av skarptskildrade scener der spørsmål om kvinnemishandling, strukturell rasisme og klasse opptrer side ved side uten å gi avkall på et skarpt og rammende språk.


Participates in: